سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ما را حقى است اگر دادند بستانیم و گرنه ترک شتران سوار شویم و برانیم هر چند شبروى به درازا کشد . [ و این از سخنان لطیف و فصیح است و معنى آن این است که اگر حق ما را ندادند ما خوار خواهیم بود چنانکه ردیف شتر سوار بر سرین شتر نشیند ، چون بنده و اسیر و مانند آن . ] [نهج البلاغه]
باران

از بسکه شکستم و ببستم توبه 

فریاد همی کند زدستم توبه

دیروز بتوبه ای شکستم ساغر 

و امروز بساغری شکستم توبهتا لعل تو دلفروز خواهد بودن 

کارم همه آه و سوز خواهد بودن

گفتی که به خانه تو آیم روزی 

آن روز کدام روز خواهد بودن


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط آرش 91/5/26:: 1:39 عصر     |     () نظر